FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
Heritage Route 10/01/2023 - 12:38 PDF icon JSMC_Heritage-Route-Demarcation-y2gst7.pdf
Janakpurdham Heritage Catalogue 10/01/2023 - 12:20 PDF icon Janakpur-Heritage-Catalogue-design-hz8wr4.pdf
Janakpurdham GESI Strategy 10/01/2023 - 12:16 PDF icon 8.-Janakpurdham_GESI-Strategy-ogconw.pdf
स्थायी लेखा नं. लिने सम्बन्धमा 09/17/2019 - 15:55 PDF icon Suchana_0001.pdf
ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ 06/15/2019 - 11:59 PDF icon 14.ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५.pdf
एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ 06/15/2019 - 11:58 PDF icon 13.एक्साभेटर सञ्चालन निर्देशिका, २०७५-k.pdf
बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 06/15/2019 - 11:58 PDF icon 12.बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ 06/15/2019 - 11:57 PDF icon 11.जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 06/15/2019 - 11:56 PDF icon 10.छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf
मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/15/2019 - 11:55 PDF icon 9.मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages