FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण 11/07/2017 - 15:23 PDF icon जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थाइ कर्मचारी विवरण_२०७४.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन-२०७४ 11/05/2017 - 11:08 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ 02/08/2017 - 14:17 PDF icon बस्ती विकास मापदण्ड २०७२.pdf
कर संकलन निती 02/08/2017 - 11:42 PDF icon कर संकलन निती.pdf, PDF icon मुचुलका.pdf
घर निर्माण सम्बन्धि जानकारी 11/23/2016 - 13:42 PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_१.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_२.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_३.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_४.pdf, PDF icon घरधनी_जानकारी_पुस्तिका.pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४) 05/26/2016 - 14:10 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४).pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३) 05/26/2016 - 14:09 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३).pdf
वार्षिक समिक्षा (आ. व : ०७१/०७२) 04/05/2016 - 14:25 PDF icon जनकपुर उप महानगरपालिका कार्यालय.pdf
नक्शा पास सम्बंधी नियम र मापदण्ड 03/25/2016 - 14:09 PDF icon नक्सा पास नियम .pdf, PDF icon बस्ती बिकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण संम्बन्धी पहीलो संशोधन मापदण्ड २०७३.pdf, PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072.pdf, PDF icon भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड.pdf
आ. व २०७१/७२ आय_व्यय विवरण 08/13/2015 - 12:38 PDF icon आय_व्यय विवरण.pdf

Pages