FAQs Complain Problems

विपद ब्यबस्थापन कोषमा जम्मा आएको विवरण ।

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका विपद ब्यबस्थापन कोषमा जम्मा आएको विवरण ।
सबै सहयोगी हाथहरुमा हार्दिक कृतज्ञता र धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहन्छौं । कृतज्ञता उहाँहरुलाई पनि जसले यस्तो बिपत को घड़ीमा मानवता बचाउन आ-आफ्नो ठाउँ बाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ।