समाचार

२०७४ सालको कक्षा-८ स्थनीय तह स्तरीय परीक्षाको कार्यतालिका

२०७४ सालको कक्षा-८ स्थनीय तह स्तरीय परीक्षाको कार्यतालिका

नीति तथा कार्यक्रम २०७४-०७५

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाक प्रथम नगर सभामे नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७४/०७५