सूचना केन्द्र

जनकपुर उप महानगरपालिका सूचना केन्द्र 

सम्पर्क व्यक्ति:- उमा शंकर मल्लिक 

 सम्पर्क नं :-  +९७७- ९८४४१३५०८५ 

 फेक्स नं :-    +९७७- ०४१५२०५१० 

इमेल ठेगाना :- umashankarmallik@yahoo.com