प्रकाशनहरु

Post date Documents
बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ 02/08/2017 - 14:17 PDF icon बस्ती विकास मापदण्ड २०७२.pdf
सडक सम्वन्धी मापदण्ड 02/08/2017 - 14:14 PDF icon सडक सम्वन्धी मापदण्ड.pdf
कर संकलन निती 02/08/2017 - 11:42 PDF icon कर संकलन निती.pdf, PDF icon मुचुलका.pdf
घर निर्माण सम्बन्धि जानकारी 11/23/2016 - 13:42 PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_१.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_२.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_३.pdf, PDF icon भूकम्प_सुरक्षा_४.pdf, PDF icon घरधनी_जानकारी_पुस्तिका.pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४) 05/26/2016 - 14:10 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७३-७४).pdf
बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३) 05/26/2016 - 14:09 PDF icon बजेट,नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७२-७३).pdf
वार्षिक समिक्षा (आ. व : ०७१/०७२) 04/05/2016 - 14:25 PDF icon जनकपुर उप महानगरपालिका कार्यालय.pdf
नक्शा पास सम्बंधी नियम र मापदण्ड 03/25/2016 - 14:09 PDF icon नक्सा पास नियम .pdf
आ. व २०७१/७२ आय_व्यय विवरण 08/13/2015 - 12:38 PDF icon आय_व्यय विवरण.pdf
नगर परिषद 06/18/2015 - 13:25 PDF icon Nagar_Parisadh(F.Y-2072-2073).pdf

Pages