FAQs Complain Problems

जनकपुरको ऐतिहासिक स्कुल, सरस्वती स्कुल

Read More

बेलुकाको समयमा गंगा सागरको एक दृश्य

Read More

जानकी मन्दिर

Read More

धनुष सागरमा खेल्दै गरेका हाँसहरु

Read More

गंगा सागरको दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

  • जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका विपद ब्यबस्थापन कोषमा जम्मा आएको विवरण । सबै सहयोगी हाथहरुमा हार्दिक कृतज्ञता र धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहन्छौं । कृतज्ञता उहाँहरुलाई पनि जसले यस्तो बिपत को घड़ीमा मानवता बचाउन...
    मिति: Monday, April 27, 2020 - 18:52

जनप्रतिनिधि

नगर प्रमुख
mayor@janakpurmun.gov.np
९८५४०२१७२०
उप– प्रमुख
deputymayor@janakpurmun.gov.np
९८५४०२३९११

पदाधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन

२) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर

जानकारी

विधुतीय शुसासन सेवा