FAQs Complain Problems

जनकपुरको ऐतिहासिक स्कुल, सरस्वती स्कुल

Read More

बेलुकाको समयमा गंगा सागरको एक दृश्य

Read More

जानकी मन्दिर

Read More

संक्षिप्त परिचय

जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाको परीचय

•नगर पंचायत  घोषणा - बि.सं  २०१७

•नगरपालिका घोषणा - वि.सं २०४७

•उपमहानगरपालिका घोषणा - वि.सं २०७१

•जनसंख्या : १,५९,४६८

•क्षेत्रफल :- ९१.९७ वर्ग कि. मि

संक्षिप्‍त परिचय

जय जनकपुरधाम संगित

जय जनकपुरधाम गित .mp3 Version Download

 

जय जनकपुरधाम गित Video Version

जनप्रतिनिधि

लाल किशोर साह

नगर प्रमुख

९८५४०२१७२०

रिता कुमारी मिश्र

उप– प्रमुख

९८५४०२३९११

पदाधिकारी

उमेश ढुङ्गाना

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

९८५४०५६१११

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५००
आवश्यक कागजातहरुः-
१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर