FAQs Complain Problems

News and Notices

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा!

कक्षा ८ काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

विपद ब्यबस्थापन कोषमा जम्मा आएको विवरण ।

जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका विपद ब्यबस्थापन कोषमा जम्मा आएको विवरण ।
सबै सहयोगी हाथहरुमा हार्दिक कृतज्ञता र धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहन्छौं । कृतज्ञता उहाँहरुलाई पनि जसले यस्तो बिपत को घड़ीमा मानवता बचाउन आ-आफ्नो ठाउँ बाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ।

Pages