FAQs Complain Problems

प्रेश बिज्ञप्ति !

प्रेश बिज्ञप्ति
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जिल्लास्थीत राजनितिक प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - १
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जिल्लास्थीत राजनितिक प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - २
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - १
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - २
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत युवाक्संलब/घसंस्थाहरुको प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - १
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत युवाक्संलब/घसंस्थाहरुको प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - २
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - १
नगर प्रमुख श्री लाल किशोर साहज्यु को अध्यक्षतामा जनकपुरधामस्थीत वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिज्युहरुको समुपस्थितिमा बसेको बैठक को निर्णय - २

मिति २०७६-१२-२४ देखि २०७६-१२-२६ गते सम्मको  जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाको बिभिन्न संघसंस्था, वित्तीय संस्था, युवा क्लब, राजनीतिक दल लगायतका  समन्वय बैठकबाट भएका निर्णयको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न रहेको छ । धन्यवाद ।