FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Birendra Kumar Yadav Senior Engineer bky055@gmail.com 9844243270
umashankar Mallik IT Officer umashankar.mallik1@gmail.com +977-9844135085
परमेश्वर कुमार झा ,कार्यालयको प्रवक्ता प्रवक्ता 9854021492
गणेश प्रसाद यादव शाखा अधिकृत जिन्सी/सामाजिक विकाश शाखा ganeshpy12@gmail.com ९८४४१२५४९३
उमा शंकर मल्लिक सूचना अधिकारी 9844135085
ललन कुमार कर्ण शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४४१२५२३६
श्री नन्द कुमार झा लेखा अधिकृत लेखा ९८४१५२५७२८
परमेश्वर कुमार झा क.अधिकृत राजश्व शाखा pramesh.minap@gmail.com 9854021492